ما را در گوگل محبوب کنید
بازاریابی وفروش
بازاریابی وفروش

ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﻨﯿﻢ . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ۷۰ﺗﺎ۷۵٪ ﻭﻗﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻪ ﺻﺮﻑ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ، ﻣﻼﮎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎﺕ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻭ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﻌﺎﻝ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل