ما را در گوگل محبوب کنید

**توجه داشته باشید لطفا تمامی اطلاعات خواسته شده از شما در فرم زیر وارد شود**

فرم درخواست نمایندگی فروش – انحصاری

شرکت تولیدی بازرگانی متین کالا (محصولات / شاتن – دیانک – مهرآنا )

1

مرحله 1

2

مرحله 2

3

مرحله 3

مشخصات فردیمشخصات شرکت


بلهخیر

اجارهرهنمالک

بلهخیر

امکانات مالی و سایر

نقدیوثیقه ملکیضمانت بانکی

کد را وارد کنید: 3105154420 فرم عاملیت فروش


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل
FAQ Powered by iProDev