ما را در گوگل محبوب کنید
تبلیغات تصاویر

ویژگی های تبلیغات چاپی وتصاویر

عنوان و تیتر ها ۵ برابر بیشتر توسط مردم مطالعه می شوند و اگر عناوین و تیترها خوب نباشند ۹۰% فروش را از دست خواهید داد !!! پس تیترنویسی را جدی بگیرید.

 ➖عنوان، باید قول منفعتی به مشتری ارائه دهد.

 ➖عنوان باید حاوی خبر مطمئن و اثر بخش باشد.

 ➖نام محصول را قطعاً در عنوان قید کنید.

 ➖عنوان های دارای بیش از ۱۰ کلمه کمتر مورد توجه مردم قرار می گیرند.

 ➖عنوان های زیر ۱۰ کلمه کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

 ➖عنوان ۱۰ کلمه ای بیش تر از سایر موارد، موجب فروش می شود.

 ➖اشاراتِ مشخص بهتر از کلی گویی ست.

 ➖کلمه عزیزم در عنوان اثر مطلوبی داره (با توجه به نوع تبلیغات شما)

 ➖ از ابهامات ، حیله گری ، دو پهلو بودن دوری کنید.

منبع : شاتن

ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل