ما را در گوگل محبوب کنید

منحنی عمر محصول

منحنی عمر محصولReviewed by Lshp221 on Jan 11Rating: 2.0

یکی از ساده ترین روشهایی که به صاحبان کسب وکار نشان می دهد چه زمانی محصول شان رو به افول است ,منحنی عمر محصول است .

هر محصول دوران خاصی را می گذراند :
?دوران طفولیت:دوره معرفی محصول به بازاراست در این دوره فروش و سود کم است
?دوره رشد وجوانی
?دوره اوج
?دوره افول محصول
?دوره مرگ یاا ز رده خارج شدن محصول

بنابراین کارآفرینان باید این مراحل را با دقت رصد کنند تا زیان نبنند.
متاسفانه بعضی از صاحبان کسب وکار بدون توجه به عمر محصول, محصول موفقشان را زود از رده خارج می کنند و بدنبال بازار جدید برای محصول جدید هستند.

در دوره اوجگیری فروش یک محصول ,محصول بتدریج سود آور میشوداما این سود همچنان با سرمایه گذاری انجام شده برای تولید محصول فاصله داشته وباید تداوم داشته باشد تا بتواند صرفه اقتصادی ایجاد کند.

مهمتر از آن این کار آسیب جدی به مشتریان وارد میکند .نشتریان فعلی در بلند مدت مشتری بعدی محصولات شرکت خواهند شد ورضایت آنان ,باعث خواهد شد که سفیرانی برای انتقال به سایرین شده ومشتریان بیشتری جذب خواهدشد.

اگر هم محصول رشد خوبی داشته وبه دوران افول نزدیک شده ممکن است جایگزینی تصمیم خوبی باشد
ولی در برخی شرایط با ایجاد تغییراتی جزی منجربه افزایش فروش محصول فعلی شود.

منبع : متین کالا مارکتینگ


ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل
FAQ Powered by iProDev