ما را در گوگل محبوب کنید
مزیت رقابتی محصول

مزیت رقابتی شما برای جذب مشتری چیست؟

بازارھا به لحاظ میزان رقابت گونه ھای مختلفی تقسیم میشود بعضی بازارھا بکر ھستند و رقابتی در آنھانیست، این نوع ابزارھا معمولا برای محصولات جدید و با تکنولوژی انحصاری وجود دارند مثلا بازارعینک گوگل که ھنوز رقیب جدی ندارد. ولی بعضی محصولات دیگری نیز وجود دارند که کاملابرعکس ھستند و بازار به اصلاح در رقابت کامل است.
این نوع بازارھا (بازارھای پر رقیب) معمولا برای محصولاتی با تکنولوژی عمومی شده و دارای تقاضای بالا از سوی مصرفکنندهھا شکل میگیرند و ھمین سھولت ارائه محصول و تقاضای زیاد باعث استراتژیھای بازاریابی زیادی بر اساس نوع محصول میتوان ارائه داد که باید به صورت موردی بررسی شود ولی در این مقاله سعی داریم به سه راھکار کلی بپردازیم که میتوان برای ھر نوع کالا یا خدمتی اجرا شود.
ولی قبل از آن باید با مفھومی به نام ارزش پیشنھادی( Value Proposition)آشنا شوید
ارزش پیشنھادی درواقع پاسخ سوال زیر است: “در صورتی من مشتری بالقوه و حتمی شما باشم چرا بین این ھمه ارائه کننده از شما خرید کنم؟
شاید شما به جوابھایی مانند جوابھای زیر برسید:
ما به مشتریانمان راه حلھای نرم افزاری ارائه میدھیم
ما محصول نمی فروشیم ما نتیجه و رضایت میفروشیم
ما به مردم کمک می کنیم تا به اھدافشان برسند
ما راهھای آنلاین ارائه می کنیم
ما تجارت شما را الکترونیکی می کنیم
اگر جوابھای شما ھم مانند اینھا است پس عملکرد خوبی ندارید و باید انتشار نشتیھای زیادی در قیف فروش خود باشید شاید ھم جوابی برای این سوال ندارید پس بایدبدانید که شما ھیچ ارزش پیشنھادی منحصربه فردی ندارید و باید چارهای بیندیشید و از تکینیک ھای زیر استفاده کنید
ارزش پیشنھادی شما باید تک باشد
ارزش پیشنھادی شما باید جوری باشد شما را از رقبایتان متمایز کند. باید جذابیت کافی برای این ارزش پیشنھادی در نظر بگیرید ولی در نظر بگیرید که نباید چیزی چنان خارقالعاده ارائه کنید که فراتر ازنیازھای اصلی مخاطبانتان باشد. جذابیت از چیزی ناشی میشود نیاز مشتری است ولی توسط ھیچ رقیب دیگری پوشش داده نمیشود بنابراین باید یک تحقیق بازار انجام دھید تا نیازھای مشتریان را پیدا کنید وسپس شروع بھه پوشش این نیازھا در قالب محصول خود بکنید. بررسی نقطه ضعفھای رقبا و علت یابی
فرار مشتریان از رقبا نیز میتواند یکی از روشھای پیدا کردن ارزش پیشنھادی منحصربه فرد باشد.
تکنیک دوم: شواھد کافی برای حقانیت ارزش پیشنھادی خود ارائه کنید
شواھد ادعای شما را قابت میکنند و باعث تایید آنھا از سوی مخاطبان میشوند. برای اینکه مفھوم شواھدرا بھتر درک کنید یک مثال می آوریم.
فرض کنید شما مدیر یک فروشگاه آنلاین لوازم خودرو ھستید اگر ارزشی که به مشتریانتان ارائه می کنیداینگونه باشد که” ما بھترین فروشگاه آنلاین لوازم خودرو در تھران ھستیم ” ھیچ شاھدی برای ادعای خود ارائه نکرده اید .ھرچند فروش آنلاین لوازم خودرو یک ارزش نسبتا خوب است ولی نمی تواند موجب جذب مخاطب شود چون بھ احتمال زیاد رقبای دیگر شما نیز ادعای بھترین بودن را مطرح کرده اند؛ اما یک
ارزش پیشنھادی خوب به ھمراه شاھد میتواند اینگونه مطرح شود : ” ما تنھا فروشگاه آنلاین لوازم خودرو ھستیم که ھمه لوازم ۲۰۰نوع خودرو را تامین می کنیم”
شاھدی که برای ادعای خود ذکر میکنید باید قابل اندازه گیری و قابل اثبات باشد بنابراین ھمیشه این دوسوال را از خود بپرسید : آیا شواھد من قابل اثبات اند؟ آیا شواھد من قابل اندازه گیری ھستند؟
از رسانه مناسب برای اطلاع رسانی ارزش پیشنھادی خود استفاده کنید
یک متن که با فونت درشت در کاتالوگ یا بالای وب سایت شرکت شما نوشته شده باید به تنھایی کافی نیست،امروز متن دیگر جذابیت خود را ازدست داده است چراکه رسانه ھای دیگری مثل تصویر و ویدئو و صوت جذابیت بیشتری دارند. باید بتوانید ارزش پیشنھادی خود را از طریق رسانه ھایی که رقبای شما از آنھاغفلت کرده اند به گوش مخاطبان برسانید. به عنوان مثال ھمان فروشگاه آنلاین لوازم خودرو را در نظربگیرید. این فروشگاه میتواند از طریق ایجاد یک صفحه اینستاگرام به تدریج تصاویر ۲۰۰خودرویی راکه پوشش می دھد منتشر کند و با ھشتگ ھای مناسب علاقھمندان به ھر خودرو را جذب صفحه خود کند وپیام خود را به گوش آنھا برساند.


ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل