ما را در گوگل محبوب کنید
بازاریابی

روش بازاریابی در شرایط بحران مالی

روش بازاریابی در شرایط بحران مالیReviewed by Matinkala on Oct 18Rating: 1.5روش بازاریابی در شرایط بحران مالیممکن است برای ھر شرکتی ، بخصوص شرکتھای نوپا ، بحران مالی پیش بیاید که می تواند ادامه حیات برای شرکت را دشوار کرده و موقعیت او را در بازار به خطر اندازد.نحوه مدیریت و راھکارھایی که جھت بازاریابی در ھنگام بروز بحران مالی انتخاب می کنید می تواند شرکت شما را از این شرایط نجات دھد. به ھمین منظور، در این مقاله سعی شده به چند راھکار بازاریابی در شرایط بحران مالی اشاره شود

ممکن است برای ھر شرکتی ، بخصوص شرکتھای نوپا ، بحران مالی پیش بیاید که می تواند ادامه حیات برای شرکت را دشوار کرده و موقعیت او را در بازار به خطر اندازد.نحوه مدیریت و راھکارھایی که جھت بازاریابی در ھنگام بروز بحران مالی انتخاب می کنید می تواند شرکت شما را از این شرایط نجات دھد. به ھمین منظور، در این مقاله سعی شده به چند راھکار بازاریابی در شرایط بحران مالی اشاره شود:

یک : ھمیشه سعی کنید بازار و رقبای خود را به خوبی بشناسید. در صورتی که ھمیشه در جریان تغییرات و تحولات بازار باشید می توانید به موقع اقدامات مناسب را انجام دھید و شرکت خود را از بحران مالی نجات دھید. ھمچنین شناختن رقبا و عملکرد آنھا نیز به شما کمک می کند تا جایگاه و موقعیت خود را بشناسید و بتوانید در صحنه رقابت در بازاریابی با موفقیت عمل کنید.
دو :مامی شناختھایی که از بازار به دست می آورید و خصوصیات و عملکردھای رقیبان خود را در یک لیست جمع آوری کنید تا ھمیشه اطلاعات منسجمی برای تصمیم گیری در شرایط بحرانی وضروری
جھت بازاریابی داشته باشید.
سه : سعی کنید در ھنگام بحران مالی از طریق ایجاد محصولات جدید و خلاقانه، فعالیت خود را حفظ کنید. در صورتی که بتوانید ھمواره خدمات و محصولات خود را به روز کنید می توانید خودتان را از شرایط بحران مالی و اقتصادی در بازار نجات دھید.
چھار : ھمواره باید از مطالعه منابع و مجلات بازاریابی غافل نباشید. ھر چه بتوانید اطلاعات تخصصی ودقیق تری در خصوص بازاریابی کسب کنید می توانید در شرایط بحران مالی به درستی اقدام کرده وبه فعالیت خود ادامه دھید.
پنج : بازاریابی جزء مھم و بخش اصلی شرکت شما می باشد ؛ به ھمین دلیل شما باید سرمایه گذاری لازم در این زمینه را انجام دھید و صرف ھزینه در این خصوص را حدر رفتن ھزینه و انرژی تلقی نکنید.سرمایه گذاری در زمینه بازاریابی یکی از راھکارھای مھم توسعه و ادامه حیات چه در شرایط عادی و رو به رشد و چه در شرایط بحران مالی است.
شش :ھمواره تلاش کنید راھھای ارتباطی با مشتریان خود را افزایش دھید و از کانالھای مختلف به معرفی کالا و خدمات خود بپردازید. ممکن است مشتریان شما طیف ھای مختلف مردم باشند به ھمین دلیل لازم است از کانالھای مختلف جھت برقراری رابطه استفاده کنید تا مطمئن باشید که تبلیغات و پیامھای شما به اطلاع ھمه مخاطبانتان می رسد.
ھفت : طراحی صفحات اینترنتی یا استفاده از شبکه ھای اجتماعی نیز می تواند جزء راھکارھای مناسبی جھت برقراری رابطه با مشتریان باشد. برقراری ارتباط مناسب و پایدار با مشتریان می تواند در مواقعی که دچار بحران مالی شده اید شما را از این وضعیت نجات دھد و مشتریان خود را به راحتی از دست ندھید.
ھشت :اخبار مربوط به محصولات و خدمات خود را از طریق ھمکاری با نشریات می توانید به گوش مشتریان خود برسانید و آنھا را از این طریق در جریان فعالیتھا و محصولات و خدمات خود قرار دھید تا ارتباط با مشتریان خود را ھمیشه حفظ نمایید.


ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل
FAQ Powered by iProDev