ما را در گوگل محبوب کنید
بازاریابی نسل سوم

بازاریابی نسل سوم

ما هم اکنون شاهد ظهور بازاریابی عصر سوم یا عصر ارزش آفرینی هستیم. در شرایط کنونی، مدیران شرکت ها به جای رفتار با مردم به عنوان مصرف کننده، آن ها را مانند انسان هایی با مغز، قلب و روح در نظر می-گیرند.
از سوی دیگر در این دوره، مصرف کنندگان به صورت فزاینده ای در جست¬وجوی راه حل مشکلات خود هستند تا دنیای جهانی شده کنونی را به مکان بهتری تبدیل کنند.
در دنیای مملو از پیچیدگی ها، آن ها در جست¬و¬جوی شرکت هایی هستند که نیازهای عمیق آن ها در مورد عدالت اجتماعی،¬اقتصادی و محیطی در رسالت، چشم انداز و ارزش ها پاسخ دهند. آن¬ ها نه تنها در محصولات و خدماتی که انتخاب می¬کنند به دنبال تامین نیازهای عملکردی و احساسی هستند. بلکه پاسخ گویی به نیازهای معنوی نیز برای آن ها اهمیت دارد.
شرکت های بازاریابی عصر سوم مانند بازاریابی مشتری گرایانه عصر دوم، در جست¬و¬جوی تامین نیازهای مصرف کنندگان هستند؛ با این حال، شرکت هایی که بازاریابی عصر سوم را اجرا می¬کنند، بیانیه های رسالت، چشم انداز و ارزش های گسترده تری برای عرضه به جهان دارند و می¬توانند راه حل های ضروری برای مشکلات جامعه ارائه کنند.
بازاریابی عصر سوم، مفهوم بازاریابی را به سمت آرمان ها ارزش ها و معنویات حرکت می¬دهد و اعتقاد دارد که مصرف کنندگان انسان های کاملی هستند و نیازها و امیدهای آن ها نباید نادیده گرفته شود. بنابراین، بازاریابی عصر سوم، بازاریابی «احساسی» را با بازاریابی «معنوی» ترکیب می¬کند.
در بازاریابی عصر سوم، شرکت ها خود را با ارزش هایشان متمایز می¬سازند و در دوره های تلاطم، این تمایز بسیار قوی است. چقدر شرکت شما برای اجرای بازاریابی نسل سوم آمادگی کسب کرده است؟

منبع : متین کالا مارکتینگ

ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل